Slovensko na Blecha cup 2016 v Novom Jičíne (Česká republika)

Slovensko na Blecha cup 2016 v Novom Jičíne (ČR)

Reprezentácia Slovenska zavítala do českého Nového Jičína. Súťaž na špičkovej úrovni usporiadal domáci team BETWEEN pod vedením pani Dany Dokládalovej so SVČ Fokus. Obrovská vďaka patrí našim malým reprezentantom Slovenska, ktorí pre Slovensko vyskákali prvé miesta! Vo vekovej kategórii mládež vybojovali medajle pre Slovensko dievčatá z Považskej Bystrice, najmä Liliana Bukovanová a Karin Kuchariková. Musíme spomenúť úžasné výkony našej malej nádejnej skipperky Simonky Vaculovej z Bratislavy, ktorá v najmenšej vekovej kategórii (do 8 rokov) obsadila  niekoľko prvých miest! Všetkým víťazom gratulujeme a prajeme veľa víťazných skokov na ďalších súťažiach. Ďakujeme organizátorke pani Dane Dokládalovej za úžasnú súťaž, lektorom za ich vynikajúcu prácu s deťmi a rozhodcom za presné výsledky. 

   koralkove svihadlo  svihadla bratislava 

   svihadla slovensko      jump rope bratislava

   skoky cez svihadlo  blecha cup slovensko 

jump rope slovakia rope skipping reprezentacia

Blecha cup 2016 - výsledky