Rope skipping – pohybové aktivity so švihadlom na základných školách